Zelfbouw

Vragen over jouw zelfbouw project?

Of ga naar onze contactpagina

Als je ervoor kiest om zelf een woning te laten bouwen dan valt dat onder zelfbouw. Bij zelfbouw is het gebruikelijk dat een architect jouw droomwoning ontwerpt en dat er bouwtekeningen worden opgesteld. Verder zal alvast de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend moeten worden. Naast de omgevingsvergunning kunnen er ook nog andere vergunningen nodig zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bouwvergunningen. Voor de aanvragen rekent de gemeente vaak een vergoeding (ook wel leges genaamd).

Als deze stappen gezet zijn, wordt meestal het financieringsproces in werking gezet. De regels kunnen onderling, per geldverstrekker, verschillen. Het proces is in ieder geval afwijkend dan bij projectbouw. Zo wordt er bij zelfbouw vaak een taxatierapport geëist. Ook kan het zijn dat er halverwege de bouw een inspectie plaatsvindt. Tot slot kan de bank ook eisen dat een onafhankelijk bouwkundig bedrijf een specificatie van de bouwkosten maakt.

Mocht je willen zelfbouwen zonder een hoofdaannemer, dan bestaat de kans dat er de maximale lening op basis van het inkomen wordt beperkt tot 90%. De geldverstrekker wil een veiligheidsmarge van 10% voor het geval de bouwkosten toch hoger uitvallen dan vooraf gedacht.

Kortom er zijn genoeg mogelijkheden om zelfbouw te financieren. Hou er alleen wel rekening mee dat het proces anders verloopt dan bij het aankopen van een nieuwbouwwoning binnen een project.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO):

Bij deze vorm van bouwen kun jij met je toekomstige buren een wijk bouwen. Allereerst wordt er een vereniging opgericht, waarin iedereen evenveel inspraak heeft. Er wordt vanuit de vereniging een procesbegeleider aangewezen. Het bouwproces kan eventueel ook deels worden overgedragen aan een bouwbegeleider. Alle deelnemers aan de CPO nemen gezamenlijk beslissingen over de bouw van de wijk. Zo wordt er een architect uitgekozen en een aannemer. Verder worden in overleg alle overige professionals ingeschakeld.

Als iedere professional is ingeschakeld en de nodige vergunningen zijn aangevraagd moet er gekeken worden naar de financiering. Veelal zullen de meeste deelnemers bij één geldverstrekker de financiering regelen. De uiteindelijke financiering is meestal individueel, aangezien dat ook een eis is vanuit de meeste geldverstrekkers. De koopakte en aanneemovereenkomst staan dus op jouw naam. Verder moet er een afbouwgarantie afgesloten zijn. Als de aannemer failliet gaat, dan wordt de woning dankzij de afbouwgarantie toch afgebouwd. Tot slot moet achtervang ook geregeld zijn. Dat is een verklaring van de aannemer dat hij jouw CPO-woning ook afbouwt als bijvoorbeeld een andere deelnemer uit de vereniging zich terugtrekt.

Bij CPO komen veel zaken kijken. Voor al dat geregel krijg je vaak een woning terug die goedkoper is dan een woning binnen een nieuwbouwproject. Nog een voordeel: je hebt meer invloed op het ontwerp van de woning. Mocht jij graag met een groepje particulieren een CPO starten, dan helpt Stargroup jou hier graag bij.